Gmina Szydłowiec rozpoczęła pierwszy etap zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowniami w Szydłowcu, ulice: Książek Stary, Książek Nowy i Książek Majdowski”

W efekcie tych prac do końca października 2019 roku wybudowane zostanie 1750 metrów kanalizacji na tych ulicach.

Kwota inwestycji opiewa na na 2 189 400 złotych brutto.