Temat dawnego budynku dworca PKP w Szydłowcu co jakiś czas (ostatnia coraz częściej) powraca do obiegu i poddawany jest dyskusji publicznej.

Ostatnim, który temat wywołał jest radny powiatowy Marek Sokołowski, który na początku lipca wystosował interpelację do zarządu powiatu w tej sprawie.

Osoby zainteresowane budynkiem dawnego dworca PKP w Szydłowcu, kierują w związku z bezczynnością Zarządu Powiatu zapytania odnośnie podjęcia działań w zakresie odnowienia budynku i uporządkowania otoczenia. W związku z tym, a także z planem budżetowym w którym są środki w wysokości 30 tysięcy złotych na zabezpieczenie techniczne obiektu. Kieruję zapytanie, kiedy i jakie działania podejmie Powiat Szydłowiecki w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem tego budynku wpisanego w historię lokalną. Ponadto wnoszę o uporządkowanie, usunięcie trawy z kostki na parkingu oraz ustawienie tablicy informacyjnej z opisem historii dworca PKP w Szydłowcu” – czytamy w interpelacji radnego Sokołowskiego.

Ustawienie tablicy informacyjnej w tamtym miejscu wydaje się bardzo zasadne. Miejsce w którym stoi dawny budynek dworca PKP jest bardzo ważne dla lokalnej społeczności, tam działy się rzeczy istotne dla naszej lokalnej tożsamości, a wszystko to oczywiście w czasach II wojny światowej.

Na przełomie 2019 i 2020 roku można było odnieść wrażenie, że powiat nie ma pomysłu na ten budynek i teren i dawny dworzec zostanie zburzony. Świadczyły o tym wypowiedzi starosty szydłowieckiego Włodzimierza Górlickiego na sesji Rady Powiatu. Poinformował on wówczas, że Szydłowiec i teren dworca PKP odwiedził konserwator zabytków delegatury w Radomiu, który miał stwierdzić, że „ten obiekt nie ma żadnych znamion obiektu, który podlega jakiejkolwiek ochronie, jest to po prostu ruina i powiat może zrobić z nim co chce, a jeżeli ma ochotę żeby budynek został to już wola powiatu”.

W ostatnim czasie starosta był w Warszawie i rozmawiał na temat dworca PKP. Pomoc w pozyskaniu funduszy zadeklarowała również poseł Agnieszka Górska. A co najważniejsze odpowiedź starosty Górlickiego na interpelację radnego Marka Sokołowskiego daje nadzieję, że temat budynku dworca PKP i jego remont czy zagospodarowanie może mieć pozytywny koniec. Poniżej odpowiedź na interpelację:

Jak sądzicie jest nadzieja, że budynek dawnego dworca PKP nie zostanie zburzony?

Warto przypomnieć, że jakiś czas temu przeprowadziliśmy ankietę na facebooku w której pytaliśmy o to jakie przeznaczenie dla dworca PKP widzą mieszkańcy. W ankiecie udział wzięło 158 osób z których, aż 90% opowiedziało się za tym, aby budynkowi dworca przywrócić dawną świetność, aby został wyremontowany, aby był dworcem z prawdziwego zdarzenia. Budynek, przystanek, peron, to elementy których oczekują mieszkańcy. 8 osób odpowiedziało, że budynek jest niepotrzebny, a tylko 4 uznało, że ruinę należy zburzyć.

Oczekiwania społeczne wydają się być jasne. Budynku nie powinno się burzyć, społeczeństwo oczekuje wyremontowania i zaopiekowania się tym lokalnym świadkiem historii szydłowieckiej ludności.

Czekamy na dalszy rozwój tematu, o którym będziemy Was informować na portalu.