Poniżej przedstawiamy pełną treść listu burmistrza Artura Ludwa do mieszkańców ulicy Spacerowej w Szydłowcu:

Sz.P. Marcin Banaszczyk

Redaktor Naczelny portalu „Nasz Szydłowiec

W związku z artykułem dotyczącym ulicy Spacerowej, który ukazał się w dniu 2.08.2016r., na portalu www.naszszydlowiec.pl pragnę zapewnić Pana Redaktora i wszystkich Mieszkańców, że problemy związane z infrastrukturą drogową w naszej gminie są mi doskonale znane. Podejmujemy nieustanne działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawy jakości dróg gminnych. Nie jesteśmy jednak w stanie zaradzić wszystkim problemom jednocześnie. Wiem doskonale, z jakimi problemami borykają nasi mieszkańcy w tym i ulicy Spacerowej. Wiem również, że te problemy nie powstały w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy.

Podczas wielokrotnych rozmów z mieszkańcami „Osiedla nad Zalewem” zadeklarowałem zajęcie się zastałą infrastrukturą drogową. Mówiłem również, że w pierwszej kolejności musimy wykonać kanalizację deszczową, następnie przystąpimy do budowy dróg. Zadeklarowałem również, że prace na „Osiedlu nad Zalewem” w tym także na ul. Spacerowej, zostaną zrealizowane do końca bieżącej kadencji samorządowej i w dalszym ciągu podtrzymuje swoje stanowisko.

Wnioskowany przez mieszkańców „Osiedla nad Zalewem” w tym również ul. Spacerowej, termin budowy dróg w 2016r. uzależniony był od pozyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, o czym również wielokrotnie informowałem, zarówno na spotkaniach w ratuszu, jak i na sesji Rady Miejskiej przy okazji uchwalania budżetu gminy na 2016r. Dzisiaj już wiemy, że zapisy RIT, nie pozwalają naszej gminie aplikować o pieniądze na inwestycje drogowe z RPO. Mimo to, dołożę wszelkich starań, aby wywiązać się ze złożonych deklaracji.

Obecnie w trakcie budowy jest ulica Mickiewicza. Jeszcze w tym roku zostanie wykonana ulica Żeromskiego. Kolejność wykonywanych inwestycji wynika z praktycznego rozwiązania tj. nawiązania się do już istniejących dróg asfaltowych.

Wierzę, że poczynione przeze mnie wyjaśnienia oraz podjęte działania inwestycyjne utwierdziły w przekonaniu naszych mieszkańców, w tym również „Osiedla nad Zalewem”, że samorząd gminny robi wszystko co w jego mocy, aby systematycznie rozwiązywać problemy gminnej infrastruktury drogowej.

Z wyrazami szacunku

Artur Ludew

Burmistrz Szydłowca

Artykuł na temat ulicy Spacerowej z 2 sierpnia 2016