Burmistrz Szydłowca Artur Ludew po ubiegłorocznych październikowych wyborach samorządowych rozpoczął swoją drugą kadencję na stanowisku burmistrza. Podczas pierwszej kadencji najpierw w roli doradcy burmistrza zatrudnił Michała Kwiatka, a następnie przez niewiele ponad rok zastępcą burmistrza Szydłowca był Edward Borek (od lutego 2015 do sierpnia 2016). 

Dwa i pół roku burmistrz Artur Ludew pozostawał więc bez zastępcy, aż w końcu zdecydował się powołać na to stanowisko Anetę Furmańską, która z dniem 18 marca 2019 roku objęła funkcję zastępcy burmistrza Szydłowca. Przypuszczenia, że nowym zastępcą burmistrza Szydłowca będzie Adam Włoskiewicz, okazały się nietrafione.

Aneta Furmańska, nowy zastępca burmistrza pochodzi z Szydłowca i w Szydłowcu jest osobą dobrze znaną oraz powszechnie szanowaną. Swoją zawodową drogę rozpoczęła w zakładzie PROFEL, gdzie dosłownie „przez chwilę” pracowała w dziale zbytu. Następnie od 1996 roku, przez szesnaście lat pracowała w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu w księgowości, a potem jako kadrowa.

W 2011 roku rozpoczęła pracę w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu, gdzie pracowała jako inspektor w Wydziale Edukacji, zajmując się konkretnie tylko oświatą powiatową.

W 2017 roku wzięła udział w konkursie na dyrektora Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w gminie Szydłowiec i ten konkurs wygrała, czego efektem było objęcie funkcji dyrektora w listopadzie 2017 roku.

Aneta Furmańska zastępca burmistrza Szydłowca ma już 25 lat stażu pracy i od zawsze zajmowała się sprawami oświaty. Jak sama nam powiedziała, oświata od zawsze jest jej bliska.

Zastępca burmistrza otrzymała konkretne zadania, za które będzie odpowiedzialna. W swoich obowiązkach będzie miała nadzorowanie czterech jednostek samorządowych: Zespół Edukacji i Finansów Oświaty, Miejski Zespół Żłobków Miejskich, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Szydłowieckie Centrum Kultury „Zamek”, a także wydziały w Urzędzie Miejskim tj. Wydział Informacji i Promocji, Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej, Wieloosobowe Stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Stanowisko ds. BHP i PPOŻ i Obsługę Prawną.

Z nowo wybraną zastępcą burmistrza umówieni jesteśmy na szerszą rozmowę w najbliższym czasie, a póki co życzymy powodzenia!