Nasi koledzy i koleżanki służące podczas uroczystej Mszy Świętej w intencji nas samych prowadzonej przezarcybiskupa Wacława Depo a koncelebrowanej przez ks. Andrzeja Kanię oraz ks.Witolda Witaska, pozbyci tremy z godnością licealisty reprezentowali odpowiedni poziom.

Obecność towarzyszących nam osób – dyr. Karola Kopyckiego, wychowawców prof. Agaty Kucfir, prof. Małgorzaty Dygas, prof. Magdaleny Siebyły oraz prof. Jerzego Wiernickiego, dodawała otuchy i upewniała, że tendwunastogodzinny czas pielgrzymowania nie będzie stracony.

Pełni skupienia wsłuchiwaliśmy się w słowa arcybiskupa, z przejęciem i podziwem myśląc: ” …jak to, ten człowiek jest z Szydłowca, tej mieściny?;… chodził do tej samej szkoły, co my; a teraz jest jest tutaj?… czy to możliwe?” .

Najciekawsze przyszło potem… Tuż po Mszy Świętej zostaliśmy zaproszeni na indywidualne spotkanie z arcybiskupem Wacławem Depo w obecności dwóch braci pochodzących z ziemi szydłowieckiej. Bez dystansu dzielącego nas dotychczas mogliśmy poznać ciepłego człowieka, uścisnąć jego dłoń, zamienić z nim słowa…

Usłyszeliśmy wiele wartościowych wskazówek, mądrych przemyśleń, poczuliśmy się ważni, wyjątkowi i silni.Pokrzepieni mocą wiary i miłości oraz obdarowani pamiątkowymi upominkami z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej wyruszyliśmy w dalszą drogę…

… Drogę Krzyżową – niezwykłą i tutaj kolejna niespodzianka. Ujrzeliśmy przejmujące, czasami szokujące, pełne ekspresji dzieła malarskie przedstawiające sceny Ostatniej Drogi Jezusa autorstwa Jerzego Dudy Gracza.

Te wymowne obrazy oraz tak bardzo aktualny komentarz do obecnych czasów przygotowany przez nas samych długo, pozostaną w naszym sercu i umyśle.

Wdzięczni, mądrzejsi, wrażliwsi dziękujemy Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Wacławowi Depo za spotkanie. Dziękujemy życzliwym organizatorom księżom Andrzejowi i Witoldowi oraz towarzyszącym nam wychowawcom i dyrektorowiZ pewnością możemy powiedzieć, że były to cenne poniedziałkowe lekcje.

Młodzież Sienkiewicza

Klasy: IIIA, IIIB, IIIC, IIID, IIIE