7 czerwca o godz. 11:00 w Powiecie Szydłowieckim nastąpiło przełączenie numeru alarmowego 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu. Od dziś nie ma znaczenia czy ktoś zadzwoni na nr 998 czy 112, każde zgłoszenie trafi do operatora CPR.

Biorąc pod uwagę doświadczenia przełączeń w innych województwach, może się jeszcze sporadycznie zdarzyć, że nasze zgłoszenie zostanie skierowane do CPR sąsiedniego województwa w przypadku dużej liczby jednoczesnych zgłoszeń/połączeń. System jednak powoduje, że mimo tego przekierowania formatka zgłoszenia elektronicznie trafia do właściwych służb naszego powiatu.

Szybkość dotarcia na miejsce właściwych służb zależy od bardzo wielu czynników, również od sposobu w jaki zgłaszane jest konkretne zagrożenie. Dlatego bardzo ważnym jest, aby w pełni słuchać operatora numeru alarmowego w CPR i udzielać tylko istotnych dla niego informacji.

Jak prawidłowo zgłaszać sytuacje alarmowe:

Należy zwięźle opowiedzieć operatorowi czego dotyczy zgłaszane zdarzenie, tak aby operator mógł określić jakie służby potrzebne są na miejscu zdarzenia, to pozwoli także na odróżnienie Twojego wezwania od przypadkowego połączenia niezwiązanego z zagrożeniem życia, zdrowia lub mienia.

Przyjęcie zgłoszenia przez operatora CPR:

  • odpowiadaj na pytania operatora numerów alarmowych – kolejność zadawanych pytań nie jest przypadkowa, a ich treść jest niezbędna do pozyskania kluczowych informacji dla służb ratunkowych,
  • podaj dokładny adres lub sposób dotarcia na miejsce zdarzenia (województwo, powiat, gminę, miasto, a także nazwę ulicy, na której miało miejsce zdarzenie, numer najbliższego budynku) lub inne dane umożliwiające szybkie zlokalizowanie miejsca zdarzenia (punkty charakterystyczne i orientacyjne),
  • udziel dodatkowych informacji, o które poprosi Cię operator numerów alarmowych,
  • podaj swoje dane tak, aby służby mogły się z Tobą skontaktować w przypadku takiej konieczności (zdarza się, że jeszcze w trakcie dojazdu służb, dyżurny straży będzie chciał pozyskać jakieś dodatkowe, precyzyjne informacje pomocne w lokalizacji miejsca zdarzenia),
  • nie rozłączaj się do czasu wyraźnego potwierdzenia przez operatora o przyjęciu zgłoszenia,
  • po zakończonej rozmowie (jeżeli to możliwe) staraj się nie korzystać ze swojego telefonu, aby umożliwić służbom oddzwonienie do Ciebie w celu pozyskania dodatkowych informacji,
  • w przypadku istotnej zmiany sytuacji już po dokonaniu zgłoszenia, wykonaj ponowne połączenie na numer alarmowy 112 lub 998,
  • w zgłoszeniach o charakterze medycznym, po uzyskaniu istotnych informacji, operator przełączy Cię do dyspozytora medycznego Państwowego Ratownictwa Medycznego, który dopyta o kwestie medyczne, i który pomoże udzielić niezbędnej pomocy poszkodowanym.

Pamiętajmy, aby korzystać z numerów alarmowych 998 i 112 odpowiedzialnie!