We wrześniu rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, który potrwa do 2029 roku. Jego najważniejszym celem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach. W ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze można otrzymać dofinansowanie zarówno na wymianę źródeł ciepła starego typu na ekologiczne, jak i przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Poprawa jakości powietrza to wyzwanie dla większości państw członkowskich Unii Europejskiej, także dla Polski. Jednym z głównych powodów problemu jest w naszym kraju tak zwana niska emisja, czyli uwalnianie do atmosfery szkodliwych substancji, których źródłem są przestarzałe, niespełniające obowiązujących norm piece i kotły.

Celem Programu Priorytetowego Czyste Powietrze jest wyeliminowanie możliwości spalania w gospodarstwach domowych najgorszej jakości paliw i wymianę przestarzałych, wysokoemisyjnych pieców na nowoczesne niskoemisyjne kotły z automatycznym podawaniem paliwa oraz pełną kontrolą procesu spalania. Niestety wielu właścicieli domów nie stać na tak duży wydatek. Dlatego powstał Program Priorytetowy Czyste Powietrze żeby wspomóc finansowo tych mieszkańców, których sytuacja finansowa nie pozwala w całości sfinansować wymianę źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków- mówi Anna Król Wiceprezes NFOŚiGW.

Łączna pula środków przeznaczona na Program Czyste Powietrze to 103 miliardy złotych. Wysokość wsparcia zależy od średnich miesięcznych dochodów na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Takie zasady kwalifikacji spowodują, że wsparcie trafi do najbardziej potrzebujących.

Adresatami Programu są właściciele bądź współwłaściciele domów jednorodzinnych– zarówno tych istniejących, jak i nowo budowanych. Właściciele budynków istniejących mogą wnioskować o dotacje lub pożyczki przeznaczone na wymianę pieca i prace związane z termomodernizacją swoich domów. Natomiast właściciele budynków nowo budowanych mogą składać wnioski o dofinansowanie na zakup źródła ciepła oraz starać się o pożyczkę na odnawialne źródła energii.

W ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze można otrzymać dofinansowanie na wymianę starych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania określone w Programie. Wsparciu podlegają również inwestycje termomodernizacyjne związane z dociepleniem budynku (np. ścian, stropów, dachów) oraz wewnętrznych przegród budynków oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, a także związane z wymianą i montażem stolarki zewnętrznej (okna, drzwi itp.). W ramach dotacji i pożyczki można również sfinansować potrzebną dokumentację projektową – audytu energetycznego, jeśli jest wykonany, projektów instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej lub źródła ciepła, czy np. ekspertyzy ornitologicznej. Natomiast niskooprocentowaną pożyczkę można przeznaczyć na instalacje odnawialnych źródeł energii – kolektorów słonecznych oraz mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Z inicjatywy Henryka Kowalczyka Ministra Środowiska przeprowadzono kampanię edukacyjno- informacyjną, podnoszącą świadomość społeczeństwa w zakresie problematyki ochrony i jakości powietrza, zdrowotnych skutków nadmiernego jego zanieczyszczenia. W spotkaniach, które zostały zrealizowane w całej Polsce wzięło udział ponad 170 tys. osób. Dzięki kampanii informacyjno- edukacyjnej osiągnięto jeden z założonych celów- świadomość mieszkańców i wiedza na temat zagrożeń zanieczyszczenia powietrza jest zdecydowanie większa. Efektem tych spotkań jest również duże zainteresowanie Programem i ilość złożonych wniosków.

– Do 3 grudnia br. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjęły ponad 16 tysięcy wniosków. Największe zainteresowanie Programem jest w województwie śląskim, gdzie złożono ponad 2 tysiące wniosków i mazowieckim ponad 1800. Wzrasta również liczba zapytań telefonicznych o szczegóły Programu. Zanotowaliśmy ich do tej pory w sumie ponad 115 tysięcy– informuje Anna Król Wiceprezes NFOŚiGW.

Od 1 stycznia 2019 roku w związku z wprowadzeniem ulgi podatkowej, Program Priorytetowy Czyste Powietrze będzie zmodyfikowany. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne pozwoli na odliczenie od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na termomodernizację jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Wnioski w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze można składać za pomocą portalu beneficjenta, który znajduje się na stronach internetowych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wersję papierową należy wysłać pocztą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska właściwego ze względu na realizację inwestycji.