Zbliża się koniec roku. To dobry moment na podsumowanie. Jak mijający rok oceniają radni województwa? O najważniejszych inwestycjach w powiecie szydłowieckim rozmawiamy z wicemarszałkiem województwa mazowieckiego Rafałem Rajkowskim.


Proszę powiedzieć, co jako radny województwa może Pan zrobić dla naszego powiatu?

Mimo obaw związanych z wybuchem pandemii, sytuacja finansowa regionu była na tyle stabilna, że pozwoliła na wykonanie większości zaplanowanych przedsięwzięć. Nie zrezygnowaliśmy z realizacji programów wsparcia, ani Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Dzięki środkom z Unii Europejskiej już od samego początku pandemii mogliśmy wspierać mazowieckie szpitale kupując dla nich sprzęt i środki ochrony osobistej. Jako radny zabiegałem w powiecie szydłowieckim przede wszystkim o budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z przepompowniami ścieków w ul. Książek Nowy, Książek Stary i Książek Majdowski w Szydłowcu.

Samorząd województwa pomaga lokalnym samorządom w realizacji wielu przedsięwzięć. Jakie Pana zdaniem są najważniejsze inwestycje w powiecie szydłowieckim?

Pomagamy i wspieramy lokalne samorządy. Współpracujemy z gminami i powiatami, które aktywnie korzystają z naszych instrumentów pomocowych. Ostatnie lata pokazały jak bardzo potrzebne jest to wsparcie. Często małych społeczności nie stać na realizację takich inwestycji jak nowe boiska, remonty dróg czy zakup sprzętu, ubrań ochronnych i samochodów dla ochotniczych straży pożarnych. A dla mieszkańców takie inwestycje są bardzo ważne. To nie tylko bezpieczeństwo, ale też większy komfort życia. Budowa toru rowerowego typu pumptrack na terenie parku w Orońsku, budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Dobrut i placu zabaw w miejscowości Chromów Kolonia Górna czy nowy sprzęt i oprogramowanie dla szkół do nauki zdalnej – to tylko przykłady inwestycji w powiecie szydłowieckim, zrealizowanych w tym roku z naszą pomocą.

Jakie inwestycje są najważniejsze dla mieszkańców powiatu szydłowieckiego?

Każda inwestycja dla mieszkańców jest bardzo ważna. W powiecie szydłowieckim to budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Dworskiej, Górnej i Cichej w gminie Orońsko, rozbudowa oraz modernizacja gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Mirów i budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z przepompowniami ścieków w ul. Książek Nowy, Książek Stary i Książek Majdowski. Wspieramy także inwestycje drogowe m.in. przebudowę drogi powiatowej Orońsko – Ruda Wielka w Tomaszewie czy przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec – Mirów Nowy do granicy województwa. Ponad 1,3 mln zł przekazaliśmy na uzbrojenie terenu inwestycyjnego strefy przemysłowej S2 w Szydłowcu poprzez budowę przedłużenia ul. Leśnej wraz z infrastrukturą wodociągową i kanalizacją.

Jakie więc plany na przyszłość?

W poprzedniej perspektywie unijnej region radomski pozyskał prawie 640 mln zł, które wsparły inwestycje proekologiczne, edukacyjne czy rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości. Przed nami kolejne rozdanie, w ramach którego Mazowsze regionalne może liczyć nie tylko na wsparcie w ramach programów regionalnych, ale także po raz pierwszy w ramach programu Polska Wschodnia. Nowa perspektywa to nowe wyzwania i nowe przedsięwzięcia.