W gminie Mirów w ramach projektu „Cyfrowe GOK-i w podregionie radomskim” odbyły się szkolenia online dla pracowników biblioteki z zakresu „Dziennikarstwo online” oraz „Bezpieczne zachowanie w sieci – w życiu prywatnym, społecznym oraz edukacji”.

Od 29 czerwca do 8 lipca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mirowie odbywały się szkolenia dla dzieci i młodzieży z Gminy Mirów, prowadzone były przez pracownika biblioteki przy wsparciu trenera zewnętrznego. Celem spotkań było podnoszenie kompetencji cyfrowych oraz bezpieczeństwa w sieci internetowej.

Uczestnicy mogli nauczyć się m.in. projektowania prostego logo w programie Photoshop, tworzenia strony www i bloga, korzystania z banków zdjęć, muzyki i filmów, ochrony komputera przed złośliwym oprogramowaniem, tworzenia wizytówek i uruchamiania transmisji na własnym kanale.

Szkolenia odbywały się w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego, z wykorzystaniem sprzętu otrzymanego z projektu.

info: Gmina Mirów