31 sierpnia 2018 roku dokonano odbioru prac dotyczących zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu z przeznaczeniem na Oddział Przedszkolny, którego funkcjonowanie przez 12 miesięcy będzie finansowane w ramach projektu pn. Przedszkole – „Baśniowa Kraina – oddział II”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Nowo powstały oddział przeznaczony jest dla dzieci od 3-4 lat o wydłużonym czasie pracy tj. od godz. 7.00 do godz. 16.00. Oddział ten będzie funkcjonował od 3 września b.r.

Koszt inwestycji przystosowania pomieszczeń wyniósł – 116 400,00 zł

Koszt funkcjonowania przedszkola – 217 071,00 zł w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej (EFS) – 173 656,88 zł