Szydłowieckie Centrum Kultury Zamek wzięło udział w programie Konwersja Cyfrowa Domów Kultury, realizowanym przez Narodowe Centrum Kultury. Dzięki niemu, pracownicy SCK – Zamek mogli podnieść swoje kompetencje oraz zakupili niezbędny sprzęt do działań kulturalnych. 

Z ponad 1200 zgłoszeń, pozytywnie zaopiniowano tylko 200. Łączna suma, jaką dostał „Zamek” to 164 500 zł. Ze środków z dotacji od Narodowego Centrum Kultury, SCK – Zamek zakupił sprzęt, dzięki któremu udostępniane media zyskają na jakości, a te, jak wiadomo, odgrywają bardzo ważną rolę w dzisiejszym życiu kulturalnym. Nie jest to spowodowane tylko tym, że kultura przeniosła się na łącza internetowe, ale również jest to wyjście naprzeciw osobom odizolowanych w domu z różnych powodów. Prócz tych aspektów, ze sprzętu skorzystają również uczestnicy wydarzeń na żywo, gdyż podniesie on jakość audio-wizualną wydarzeń kulturalnych.

Ze środków z dotacji od Narodowego Centrum Kultury kupiono między innymi:
– sprzęt nagłośnieniowy – miksery, kolumny, mikrofony
– sprzęt oświetleniowy – światła sceniczne ze sterownikami
– aparat fotograficzny, kamery wideo, telefon
– laptopy, programy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne
– ekrany, projektory, gimbale, statywy.

A w ramach projektu pracownicy SCK – Zamek odbyli pięć szkoleń, m.in. z:
1) tworzenia i montażu wideo;
2) szkolenie z realizacji transmisji online koncertów i wydarzeń;
3) realizacji dźwięku pod kątem transmisji online;
4) wdrażania nowych technologii dla osób ze szczególnymi potrzebami;
5) marketingu i promocji w social mediach.