Kolejny raz w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza zorganizowane zostało spotkanie poetyckie poświęcone wielkim twórcom literatury polskiej. Tegoroczne spotkanie poświęcone było twórczości Juliana Tuwima z okazji 65 rocznicy śmierci artysty.

Julian Tuwim był wielkim człowiekiem i wielkim poetą. Jak o nim mówiono, to poeta ludzkich nadziei, cierpień i bólu, to „wielki czarodziej, alchemik żywego słowa, mag, niestrudzony dyrygent wielkiej orkiestry słów, wielki księżycowy ptak – ptak kolorowy, drapieżny i szlachetny”.

Sylwetkę Juliana Tuwima i jego poezję zaprezentowali uczniowie z różnych klas: Kinga Kowalik i Paulina Krzysztofik z klasy I LO policyjnej, Katarzyna Krzewińska i Weronika Szczepanik z klasy I LO ochrona granicy państwowej, Aleksandra Wnuczek z klasy III LO policyjnej, Julia Nikodem, Rafał Czaja, Jakub Tyka, Artur Wojcieszak z klasy II Technikum Żywienia

Obsługą techniczną zajęli się uczniowie klasy III Technikum Informatycznego: Karol Bańkowski, Błażej Madej i Hubert Siemieniec,

Program przygotowany został pod kierunkiem: Beaty Adamczyk, Grażyny Berus, Marioli Niewoli, Małgorzaty Porzyczki.