Zofia Pawlak, Ryszard Barszcz, Marek Janczyk i Tomasz Krzemiński członkowie szydłowieckiego koła Światowego Związku „Armii Krajowej” otrzymali medale „Pro Patria”. 

Podczas spotkania w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz wręczył odznaczenia państwowe i resortowe.

Medale, które otrzymali wyżej wspomniani mieszkańcy Szydłowca nadawane są w uznaniu wybitnych zasług położonych w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, przyznawane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Serdecznie gratulujemy!