Debatę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Szydłowcu młodszy inspektor Jacek Różański powitaniem przybyłych na spotkanie. Następnie Naczelnik Wydziału Prewencji aspirant sztabowy Dariusz Kalita omówił realizację wniosków zgłoszonych przez uczestników tegorocznej debaty powiatowej oraz podjętych czynności w tym zakresie. Przybliżone zostały zasady działania aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” i „Moja Komenda”. Naczelnik Wydziału Prewencji zaznaczył, że aplikacja „Moja Komenda” to ważne narzędzie powstałe w celu lepszego komunikowania się społeczeństwa z Policją. Wszystkim zebranym zaprezentował praktyczny sposób zgłaszania zagrożeń za pomocą aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, jak również zachęcał do korzystania z tej mobilnej aplikacji w celu wspólnego zarządzania bezpieczeństwem. 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu, Prokurator Prokuratury Rejonowej w Przysusze Ośrodek Zamiejscowy w Szydłowcu Anna Gonciarska, Burmistrz Szydłowca Artur Ludew, Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, Wójt Gminy Chlewiska Waldemar Sowiński, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu brygadier Krzysztof Banaszek wraz z zastępcą młodszym brygadierem Sławomirem Mielniczukiem, Przewodnicząca Rady Powiatu Anita Gołosz, Sekretarz Powiatu Krzysztof Bernatek, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szydłowcu Elżbieta Pawlak, radni powiatu, gmin, sołtysi oraz mieszkańcy powiatu szydłowieckiego.

debatakomendae2

sierż. Marlena Skórkiewicz