Profesjonalnie przygotowani moderatorzy prowadzą niekonwencjonalne zajęcia z użyciem animacji językowych, współorganizują dni otwarte, imprezy plenerowe, uczestniczą w projektach językowych i spotkaniach z rodzicami. Wizyty Deutsch-Wagen-Tour są zawsze barwne, atrakcyjne i stanowią dla uczestników niezapomniane przeżycie.

O wyjątkowości Deutsch-Wagen-Tour stanowi przede wszystkim pięć kolorowych, specjalnie wyposażonych samochodów, które na co dzień stacjonują w pięciu miastach Polski: Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Lublinie i Olsztynie. To właśnie dzięki nim moderatorzy Deutsch-Wagen-Tour docierają z nowatorskimi metodami nauczania języka niemieckiego do najdalszych zakątków naszego kraju.

Celem Deutsch-Wagen-Tour jest promowanie w nietuzinkowy sposób języka i kultury Niemiec, zwiększenie motywacji uczniów do nauki języków obcych oraz zainspirowanie nauczycieli do zastosowania nowoczesnych metod nauczania.

By osiągnąć wyznaczone zamierzenia moderatorzy podróżują po całej Polsce, odwiedzając szkoły, przedszkola oraz uczelnie wyższe. Deutsch-Wagen-Tour skierowany jest przede wszystkim do uczniów wszystkich typów szkół, studentów, rodziców, nauczycieli, ale też dyrektorów szkół oraz instytucji odpowiedzialnych za edukację.

W latach 2009-2014 odbyło się ok. 3 500 spotkań z Deutsch-Wagen-Tour, w ramach których moderatorzy przeprowadzili zajęcia dla ponad 200 000 uczestników.

Od 2014 roku animacje językowe zostały poszerzone o nowe treści z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Partnerem społecznym Deutsch-Wagen-Tour w tym zakresie jest Fundacja Nasza Ziemia.

17 lutego 2015 roku Deutsch-Wagen-Tour zawita do Szydłowca! A dokładniej mówiąc do Publicznego Gimnazjum nr im. Mikołaja Kopernika przy ulicy Folwarcznej 4. Do Szydłowca zawitają animatorzy tego wyjątkowego ogólnopolskiego projektu edukacyjnego, promującego naukę języka niemieckiego. Nauczycielem koordynujacym to wydarzenie ze strony szkoły jest p. Agnieszka Turek.

Partnerzy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, Ambasada Niemiec w Warszawie, Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) oraz Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa. Patronat honorowy nad Deutsch-Wagen-Tour objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Głównym sponsorem drugiego cyklu jest Volkswagen Poznań Sp. z o.o., który udostępnił Goethe- Institut w Warszawie pięć nowych samochodów VW Caddy oznakowanych logo Deutsch-Wagen- Tour na okres trzech lat.