Poniżej spis najważniejszych numerów telefonów dla obywateli Ukrainy, którzy przybywają do Polski i na teren powiatu szydłowieckiego.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego: tel. 987

Воєводський антикризовий центр

Warszawa –  Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Koordynator ds. Zarządzania Kryzysowego: tel. 885 440 957

Координатор антикризового управління

Szydłowiec – Powiat Szydłowiecki

Koordynator ds. zakwaterowania (w obiektach zakwaterowania zbiorowego powadzonych przez powiat) : tel. 885 028 388

Координатор розміщення (у колективних закладах розміщення повіту)

Szydłowiec – Powiat Szydłowiecki

 

Koordynator ds. pomocy społecznej i humanitarnej – tel.  790 150 430

Координатор соціальної гуманітарної допомоги

Szydłowiec – Powiat Szydłowiecki

 

Koordynator Powiatowego Magazynu Pomocy Humanitarnej – tel. 721 364 209

Координатор районного складу гуманітарної допомоги

Szydłowiec – Powiat Szydłowiecki

Osoby prywatne, u których zamieszkują osoby przybyłe z Ukrainy od 24 lutego br., prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu – tel. 48 617 47 13

Приватні особи, у яких з 24 лютого проживають особи з України, звертайтеся до Повітового центру допомоги сім’ям у Шидловці – тел. 48 617 47 13

WZÓR OŚWIADCZENIA O PRZEKROCZENIU GRANICY  *  ЗАЯВА ПРО ПЕРЕТИН КОРДОНУ

Powiat Szydłowiecki #dlaUkrainy:

KONTYNUACJA NAUKI * Продовження навчання в польських школах для дітей з України

– tel. 48 617 00 12 (w godz. 8-13)

Szydłowiec – Zespół Szkół im. Korpusu  Ochrony Pogranicza, ul. Kościuszki 39

Шидловець – Шкільний комплекс Корпусу Охрони кордону, вул. Костюшки 39

 

POMOC PSYCHOLOGICZNA * Психологічна допомога

tel. 48 617 10 01, tel. 48 617 14 51, 24h – tel. 512 279 373.

Szydłowiec – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Kościuszki 185

Шидловець- Психолого-педагогічний консультативний центр, вул. Костюшки 185

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA * Безкоштовна юридична допомога Для громадян України на території Повіту Шидловецького – tel. 48 617 70 96

Szydłowiec – Powiat Szydłowiecki, ul. Kościuszki 170

APTEKI * Аптеки

Wykaz aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu szydłowieckiego, zapewniających dostępność świadczeń również  w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w roku 2022

Список загальнодоступних аптек Шидловецького повіту, які забезпечують доступність послуг також у нічний час, у неділю, святкові та інші неробочі дні у 2022 році.

https://szydlowiecpowiat.pl/cms/19072/dyzury_aptek

OPIEKA MEDYCZNA * МЕДИЧНА ОПІКА

Якщо погано себе почуваєш, хворієш, Тобі потрібен рецепт – іди
в робочий день в публічну поліклініку. Зателефонуй на Iнформаційну
лінію для пацієнтів за номером 800 190 590– можеш розмовляти
українською або російською.
Якщо будеш погано себе почувати ввечері і вночі (з 18:00 до 8:00)
або у вихідні, або святкові дні, тобто в неробочий час поліклініки,
отримаєш консультацію лікаря по телефону.
Зателефонуй на Телеплатформу першого контакту за номером
800 137 200– можеш розмовляти українською або російською.

Szydłowiec – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Шидловець- Самостійний громадський комплекс закладів охорони здоров’я

– Ośrodek lekarza rodzinnego * Центр сімейного лікаря – tel. 48 617 00 09 (w godz. 7:00-18:00 od poniedziałku do piątku)
Szydłowiec,  ul. Wschodnia 23

– Nocna pomoc lekarska * Нічна медична допомога- tel. 48 617 62 84 (w godz. 18:00 -7:00 od poniedziałku do piątku oraz w soboty i niedziele – całodobowo 24/h)
Szydłowiec, ul. Staszica 4

PRACA * РОБОТА

Можеш легально працювати в Польщі. Зайди наoferty.praca.gov.pl
– сайт доступний українською та російською мовами, або
зателефонуй за номером19524– тут порозмовляєш російською.

Szydłowiec – Powiatowy Urząd Pracy * Повітове бюро праці,  ul. Metalowa 7
– rejestracja bezrobotnych  * реєстрація безробітних  tel. 48 617 12 88 wew. 101, 102,
– zatrudnianie cudzoziemców * працевлаштування іноземців tel. 48 617 63 25 wew. 112, tel. 733 330 426

Powiatowy Inspektorat Weterynarii z/s w Orońsku, tel. 48 617 58 65

Повітова ветеринарна інспекція в Оронсько тел. 48 617 58 65

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szydłowcu,  tel. 48 617 12 19, tel. 22 250 01 15

Районна санітарно-епідеміологічна станція в Шидловці, тел. 48 617 12 19, тел. 22 250 01 15

Telefony alarmowe w Polsce * Телефони екстреної допомоги в Польщі:
Поліція – 997
Пожежна служба – 998
Швидка допомога – 999
Європейський номер екстреної допомоги – 112

??  Актуальну інформацію
українською мовою знайдеш
на сайті: www.ua.gov.p