24 czerwca w auli Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu odbyło się spotkanie na temat dotyczącego programu „Czyste Powietrze”, a 28 czerwca na XXXI Sesji Rady Miejskiej poruszono temat podobnego, trwającego projektu wymiany źródeł ciepła.

Przybyłych powitała wiceburmistrz Aneta Furmańska, po czym głos zabrał Radosław Litwa – Doradca Energetyczny, były pracownik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zostały przedstawione główne założenia Programu Czyste Powietrze, zasady i możliwości uzyskania dofinansowania, warunki jakie należy spełnić oraz zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność.

Na spotkaniu obecni byli również pracownicy MOPS gotowi do udzielania informacji na temat wydawania zaświadczeń o dochodach, uprawniających do pozyskania dotacji na poziomie podwyższonym.

W ramach porozumienia został uruchomiony Gminny Punkt Informacyjny Programu Czyste Powietrze w budynku Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty przy ul. Staszica 1A w Szydłowcu.

Punkt pracuje od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 11:00.

28 czerwca podczas XXXI sesji Rady Miejskiej w Szydłowcu prowadzona była dyskusja na temat trwającego programu wymiany źródeł ciepła, ponieważ pojawiły się problemy w realizacji go.  22 czerwca było spotkanie z mieszkańcami w tej sprawie. Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Koniarczyk zapytał Burmistrza Szydłowca Artura Ludewa w jakim stanie jest aktualnie projekt.

Jeśli chodzi o wspomniany wyżej projekt – na spotkaniu z mieszkańcami staraliśmy się merytorycznie wyjaśnić skąd takie opóźnienia w projekcie i jak to wygląda.” – mówi burmistrz.

Artur Ludew wspomina, że dużo osób zrezygnowało z dofinansowania, ponieważ czas realizacji projektu się przedłużał, a ceny wymiany pieców są za duże, oraz tłumaczy, że to opóźnienie wynika z faktu, że ludzie rezygnują, a to powoduje, że ich wnioski muszą być sprawdzane drugi raz, dodatkowo mówi, że Gmina Szydłowiec nie ma wpływu na ceny z przetargu.

Marek Koniarczyk wspomina jednak, że pewnej grupie ludzi udało się zakończyć pierwszy etap wymiany pieca, i pyta się Anny Nowocień, kiedy rozpocznie się etap drugi.

23 czerwca podpisaliśmy umowę z wykonawcą, firma przysłała harmonogram realizacji i będzie się sukcesywnie kontaktować z mieszkańcami w celu przygotowania dokumentacji ” – mówi Anna Nowocień.

Firma ma czas na wykonanie drugiego etapu do 30 sierpnia, ale wykonawca złożył pismo o przedłużenie czasu realizacji do końca października.

info: UM Szydłowiec