Kolejne wsparcie dla Gminy Szydłowiec w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw.

18 czerwca br. podpisano umowę o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego dla Gminy Szydłowiec.

Pomoc finansowa będzie stanowić do 50% wartości kosztów kwalifikowanych realizacji zadań, jednak w kwocie nieprzekraczającej 10 000 zł.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na następujące inwestycje:

  • Doposażenie gminnego placu zabaw w Wilczej Woli, gmina Szydłowiec – koszt zadania 21 000 zł brutto
  • Zwiększenie funkcjonalności gminnej świetlicy wiejskiej w Zdziechowie, gmina Szydłowiec poprzez modernizację instalacji elektrycznej wewnątrz budynku oraz remont schodów zewnętrznych obiektu – koszt zadanie 20 756 zł brutto;
  • Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej nr 192 w miejscowości Chustki, wykonanie poręczy przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – koszt zadania 28 019 zł brutto;
  • Modernizacja gminnego budynku letniskowego, pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Barak, położonego na działce nr 788/1, należącej do gminy Szydłowiec – poprzez budowę toalety zewnętrznej wraz z doprowadzeniem wody bieżącej i budowę zbiornika – koszt zadania – 21 983 zł brutto.

info. UM w Szydłowcu

foto. facebook/Rafała Rajkowskiego