Trenerzy poprowadzą uczestników poprzez kolejne etapy załatwiania grantów i dotacji: powiedzą, jak je znaleźć, jak przygotować harmonogram, budżet, wkład własny, jak ocenić ryzyko i zminimalizować prawdopodobieństwo popełnienia błędu. Podczas zajęć będzie też można poznać sposoby efektywnego komunikowania się z indywidualnymi darczyńcami i biznesowymi sponsorami. W przerwie szkolenia zaplanowano obiad.

W szkoleniu udział wziąć mogą przedstawiciele fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, a także osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem powyższych organizacji. Zgłoszenia od osób i organizacji z subregionu radomskiego przyjmowane są do 20 sierpnia – telefonicznie: 887 092 995 lub e-mailowo: a.cybulska@kres.org . Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.radom.iwes.pl 

Szkolenia i doradztwo dla organizacji są kolejnymi – po spółdzielniach socjalnych, wizytach studyjnych, Komitecie Ekonomicznym i Mobilnym Punkcie Wsparcia Ekonomii Społecznej – działaniami podjętymi w ramach „Innowacyjnego systemu wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu”. Następne szkolenie dla organizacji odbędzie się we wrześniu br., a jego tematyka skoncentruje się na zakładaniu Podmiotów Ekonomii Społecznej. W najbliższym czasie organizatorzy planują także jednodniowe wizyty studyjne do spółdzielni socjalnych, do udziału w których szczególnie zapraszają osoby niepełnosprawne z terenów wiejskich.

O tych i podobnych możliwościach ekonomii społecznej można przeczytać na stronie internetowej projektu: www.radom.iwes.pl  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.