Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu otrzymała dofinansowanie w ramach realizacji projektu ERSAMUS + Follow the Yellow Brick Road with MI Theory (Podążaj ścieżką z żółtej kostki z użyciem teorii wielorakiej inteligencji).

Dofinansowanie wynosi dokładnie 32 830 Euro.

To drugi projekt Erasmus +, który będzie realizowany w tej szydłowieckiej szkole do 31 sierpnia 2022 r.

Celem projektu jest obniżenie wzrastającego odsetka niepowodzeń uczniów, a także ryzyka przedwczesnego kończenia nauki.

Inspiracją do stworzenia tego projektu jest powieść dla dzieci „Czarnoksiężnik z Krainy OZ” L. Frank Baum’a. Celem jest poprowadzenie uczniów wzdłuż „the yellow brick road”, tj. poprzez ścieżkę edukacji tak, by każdy uczeń odkrył swoje mocne strony, ukształtował je dla dobra ogółu danego społeczeństwa. Projekt ma pomóc w odkrywaniu ukrytych talentów.