Wcześniej wykazali się niezbędną wiedzą teoretyczną i dopełnili wszelkich formalności. W obecności funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu uczniowie pokonywali tor przeszkód. Wszyscy uczniowie poradzili sobie z praktyczną jazdą na rowerze z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego, tym samym zaliczyli egzamin. Następnie udali się do klasy, gdzie as. Marcin Wiśniewski i sierż. sztab. Rafał Tomczyk przeprowadzili pogadankę z uczniami nt. ,,Bezpieczeństwa na drodze”. Szczególną uwagę zwrócili na obowiązkowe noszenie kasku ochronnego i odblasków, dzięki którym są lepiej widoczni na drodze, szczególnie w porze jesiennej i zimowej. Poza tym, przypomnieli o przeglądach technicznych rowerów. Uświadomili uczniom, że posiadanie karty rowerowej – pierwszego w ich życiu prawa jazdy zobowiązuje ich do świadomego i ostrożnego uczestniczenia w ruchu drogowym.

Na koniec nauczyciel zajęć technicznych pani Małgorzata Mosiołek wręczyła im drobny upominek – znaczek odblaskowy i życzyła swoim uczniom „szerokiej drogi”.

kartarowerowawysoka2 

kartarowerowawysoka3