Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski podpisał z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego umowy na realizację zadań w ramach programu Maluch Plus. Podpisano 7 umów, na łączną kwotę 414 320,84 zł

Jedną z gmin, która otrzymała wsparcie jest gmina Szydłowiec.

2 umowy: na kwotę 35 640,00 zł (na funkcjonowanie miejsc w Miejskim Zespole Żłobków w Szydłowcu – Żłobku Miejskim nr 1) oraz na kwotę 32 400,00 zł na funkcjonowanie miejsc w Miejskim Zespole Żłobków w Szydłowcu – Żłobku Miejskim nr 2, podpisał burmistrz Szydłowca Artur Ludew.

Program „Maluch+” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. „Maluch+” jest programem rocznym. Celem programu „Maluch+” jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.