Drogi powiatowe na odcinku w miejscowości Korzyce – granica powiatu (gm. Szydłowiec) oraz na odcinku Guzów – Wolanów (gm. Orońsko) zostaną zmodernizowane dzięki pieniądzom z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Powiat Szydłowiecki na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych otrzymał dotację ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego.

Inwestycje polegające na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego zostały dotowane z budżetu Mazowsza w wysokości: 100 000 zł na zadanie przebudowy drogi powiatowej nr 4025W Wolanów – Orońsko: odcinek Guzów – Wolanów oraz 90 000 zł na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Chustki – Pogroszyn: odcinek w miejscowości Korzyce – granica powiatu”.

Powiat Szydłowiecki jest w trakcie procedury udzielenia zamówienia na powyższe zadania. Zgodnie z opublikowanymi na stronie http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net ogłoszeniami, termin składania ofert dla wykonawców to 6 sierpnia 2021 r.

info: Powiat Szydłowiecki