Dofinansowanie dostaną jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w powiecie szydłowieckim na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Gminne jednostki OSP otrzymają środki z budżetu Powiatu Szydłowieckiego. Umowy zostały podpisane pomiędzy Powiatem Szydłowieckim, a ochotniczymi strażami pożarnymi z terenu powiatu.

Dotacje otrzymało dziesięć jednostek OSP ze wszystkich gmin na łączną kwotę 40 000 zł. Środki w całości pochodzą z budżetu Powiatu Szydłowieckiego.

Wsparcie finansowe strażacy przeznaczą między innymi na zakup ubrań i butów specjalnych, zakup radiotelefonów, termomodernizację budynku strażnicy, zakup drabiny strażackiej, aparatu powietrznego, kamery termowizyjnej i inne.

Przekazane fundusze z pewnością przyczynią się do poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa strażaków ochotników z terenu naszego powiatu, a tym samym do poprawy bezpieczeństwa nas wszystkich.

Info. Powiat Szydłowiecki