Został przygotowany program priorytetowy „Czyste Powietrze”, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to także możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego.

Beneficjenci: 

– osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami istniejącego, jednorodzinnego budynku mieszkalnego,
– osoby fizyczne, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Wysokość dofinansowania:
1 Grupa
2 Kwota miesięcznego dochodu / osoba [zł]
3 Dotacja (procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)
4 uzupełnienie do wartości dotacji – dotyczy pożyczki
5 pozostałe koszty kwalifikowane – dotyczy pożyczki

1 2 3 4 5

I do 600 do 90% do 10% do 100%
II 601 – 800 do 80% do 20% do 100%
III 801 – 1000 do 70% do 30% do 100%
IV 1001 – 1200 do 60% do 40% do 100%
V 1201 – 1400 do 50% do 50% do 100%
VI 1401 – 1600 do 40% do 60% do 100%
VII powyżej 1600 do 30% do 70% do 100%

Link do naboru włącznie z możliwością pobrania wniosku http://www.wfosigw.pl/strona-glowna/program_czyste_powietrze