Ostatnia sesja Rady Gminy w Chlewiskach była burzliwa, a to wszystko za sprawą zamiaru likwidacji dwóch szkół na terenie gminy Chlewiskach.

Chodzi o Publiczną Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Pawłowie oraz Szkołę Podstawową im. kpt. Rogulskiego „Wilka” w Skłobach.

Radni podczas sesji podjęli stosowną uchwałę o zamiarze likwidacji, w najbliższym czasie powinniśmy poznać decyzję Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Władze gminy na czele z wójtem Waldemarem Sowińskim decyzję o zamiarze likwidacji szkół argumentują coraz mniejszymi dochodami gminy. Utrzymanie tych dwóch placówek to koszt około 1,9 miliona złotych z czego subwencja oświatowa około 716 tysięcy złotych. Wynagrodzenia nauczycieli czy utrzymanie budynków gmina musi opłacać z własnych środków. Według wójta do oświaty gmina dokłada około 50% z całego budżetu, według niego nie stać jest gminy na utrzymywanie tych szkół.

Innym powodem ma być to, że szkoły w najbliższym czasie same mają ulec wygaszeniu z powodu braku uczniów. Już w tym roku do szkoły w Pawłowie uczęszcza 32 dwoje dzieci w szkole i 6 w oddziale przedszkolnym, a w Skłobach 24. Gmina uważa, że po odejściu w tym roku szkolnym uczniów kończących edukację na poziomie podstawowym do szkół nie przyjdą nowe dzieci, co diametralnie zmniejszy ilość uczniów.

W sesji udział wzięła poseł Agnieszka Górska, nauczyciele ze szkół i rodzice dzieci do nich uczęszczających. Poseł Górska zaznaczyła, że nie przyjechała do Chlewiska, aby zaszkodzić, a pomóc. Jednocześnie obiecała, że zrobi wszystko, aby tych szkól nie likwidować, bo to historia tych miejscowości, miejsca edukacji i spotkań.

Z likwidacją szkół nie zgadzają się mieszkańcy miejscowości Pawłów i Skłoby.

Występujący podczas sesji samorządowcy m.in wójt Waldemar Sowiński czy Lena Jakubczyk – Bekiel – skarbnik gminy, przekonywali, że nie ma innego wyjścia. Bez likwidacji tych placówek budżet gminy Chlewiska miałby się zawalić, co groziłoby np. wprowadzeniem komisarza. Według nich brakuje funduszy na wiele potrzebnych inwestycji, a likwidacja szkół miałaby uwolnić dodatkowe środki na wiele potrzebnych zadań.

Jak zakończy się sprawa szkół w Pawłowie i Skłobach nie wiadomo. Pewne jest natomiast to, że ani władze samorządowe, ani Ci którzy likwidacji nie chcą łatwo nie ustąpią.

Poniżej zapis video ostatniej sesji Rady Gminy w Chlewiskach: