Kampania swoim zakresem obejmuje działania bezpośrednie, polegające na spotkanich informacyjno – edukacyjnych z młodzieżą klas maturalnych. 

Inicjatorami szydłowieckiego spotkania byli radni powiatowi: Sławomir Nojek i Robert Górlicki, którzy wystosowali zaproszenie do Dyrektora UKS w Kielcach o przeprowadzenie takiego spotkania z młodzieżą maturalną w Szydłowcu. 

Odbyły się dwa spotkania zarówno w ZSO im. Henryka Sienkiewicza oraz ZS im. Korpusu Ochrony Pogranicza. Prelegentami były panie inspektor: Aneta Chojnacja i Jolanta Strojna oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu. 

Młodzieży która wkracza w tym roku w dorosłe życie, została zwrócona uwaga na zagrożenia związane z aktywnością zorganizowanych grup przestępczych. Informowano i edukowano w zakresie bezpiecznego prowadzenia działalności gospodarczej, pokazania konsekwencji związanych z wystawianiem i wprowdzaniem do obiegu prawengo fikcyjnych faktur, uczestnictwa w karuzeli podatkowej. Przekonywano młodych ludzi, że nie warto wchodzić na drogę przestępstwa. 

Na zakończenie spotkania odbył się krótki konkurs z wiedzy przyswojonej na prelekcji. Wszyscy biorący udział w konkursie byli zwycięzcami. 

Fotoreportaż na Facebooku