Przeglądu i oceny wszystkich prac oddanych przez uczniów dokonała powołana komisja konkursowa.

W skład jury weszli nauczyciele: Magdalena Janowska (PG 1 Sz-c), Agnieszka Parszewska (PG Majdów) i Marek Artur Koniarczyk (PG 2 Sz-c).

Laureatami konkursu zostało trzech uczniów z największą ilością punktów. Wygrała uczennica PG nr 1 Szydłowiec Aleksandra Brzeźniak, drugie miejsce zajęła uczennica PG nr 2 w Szydłowcu Natalia Mróz, a trzecie miejsce zdobył uczeń PG nr 2 w Szydłowcu Sebastian Matysiak.

Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali poczęstunek w formie słodyczy oraz dyplomy gratulacyjne z upominkami.

Konkurs odbył się w przy wsparciu finansowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Szydłowcu oraz Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.

Głównym organizatorem i koordynatorem konkursu był Marek Artur Koniarczyk radny Rady Miejskiej w Szydłowcu przy współudziale Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Szydłowcu oraz Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.

Marek Artur Koniarczyk : „ Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom konkursu, osobom zaproszonym i osobom, które pomogły w przygotowaniu konkursu tj. burmistrzowi Szydłowca Andrzejowi Jarzyńskiemu, Justynie Jezierskiej naczelnikowi Wydziału Promocji oraz Jadwidze Kopyckiej sekretarzowi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Cieszę się, że po raz trzeci udało się przeprowadzić ten gminny konkurs podkreślający problematykę jaką jest AIDS i HIV. Bardzo liczę na pomoc i wsparcie w następnym roku bo nasze działania przynoszą wiele dobrego tj. poszerzają wiedzę młodych ludzi w tak ważnych zagadnieniach jakimi są AIDS – czyli zespół nabytego niedoboru (rzadziej upośledzenia) odporności oraz HIV – końcowe stadium zakażenia ludzkim wirusem zespołu nabytego braku odporności. Tym bardziej, że rocznie z tego powodu umiera 2 mln osób na świecie.”