Głównym organizatorem wyjazdu i zarazem kierownikiem wycieczki był radny Rady Miejskiej w Szydłowcu Marek Artur Koniarczyk.

Współorganizatorem wyjazdu była także sołtys sołectwa Barak P. Halina Tamioła.

Współopiekunem młodzieży podczas wyjazdu był mieszkaniec sołectwa P. Andrzej Dędys.