Mieszkańcy miasta i gminy mają możliwość przedświątecznych zakupów, powiązanych z wieloma elementami lokalnej i religijnej tradycji. To również doskonała okazja dla twórców ludowych, aby zaprezentować swój dorobek artystyczny, sprzedać prace, nawiązać nowe kontakty z innymi wystawcami i gośćmi kiermaszu.

Wystawcy, twórcy ludowi oraz osoby zainteresowane konkursami na wielkanocne palmy i pisanki swój udział w kiermaszu mogą zgłaszać na specjalnych kartach zgłoszeniowych dostępnych poniżej Kartę zgłoszenia produktu oraz formularz wystawcy należy wysłać do 20 marca na adres Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec, faksem: 48 617-05-10 lub dostarczyć osobiście do Wydziału Informacji i Promocji, ul. Wschodnia 19, bądź e-mailem: promocja@szydlowiec.pl  , magdalena.kopycka@szydlowiec.pl  .

Informacji na temat kiermaszu udziela Wydział Informacji i Promocji pod numerem telefonu: 48 617-86-65. Wystawcom, którzy zgłoszą swój udział w wyznaczonym terminie organizatorzy zapewniają stoiska do prezentacji swoich wyrobów.

Regulamin konkursów

Karta zgłoszeniowa produktu

Karta zgłoszeniowa wystawcy

 

Patronat medialny nad Kiermaszem Wielkanocnym objął portal www.naszszydlowiec.pl