W czasie tego blisko półtoragodzinnego spotkania, prowadzonego przez dyrektor Krystynę Hanc i wicedyrektora Robert Górlickiego, licznie przybyłym gościom zaprezentowana została krótka historia szkoły, prezentacja multimedialna, dotycząca bazy dydaktycznej placówki oraz jej codziennego funkcjonowania, osiągnięć, sukcesów oraz aktywności i działań uczniowskich w szkole i poza nią.

Szczegółowo zaprezentowana została oferta dydaktyczna szkoły na rok szkolny 2015/2016, przygotowana dla uczniów, którzy zechcą kontynuować naukę w popularnym „Koperniku”. Poza klasą językową z innowacją pedagogiczną, która od wielu lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów, a najwyższe wyniki egzaminów gimnazjalnych z języka angielskiego w powiecie szydłowieckim (często przewyższające osiągane średnie w województwie i kraju), są powodem do dumy dla uczniów i rodziców oraz całego grona pedagogicznego, bardzo atrakcyjną dla przybyłych uczniów i ich rodziców okazała się propozycja stworzenia klasy sportowej z elementami SZTUK WALKI I SAMOOBRONY. Nauczyciele wychowania fizycznego, Andrzej Garlej oraz Paweł Surdy (trener klubu sportowego VIKTORIA SZYDŁOWIEC) przedstawili założenia programowe proponowanego oddziału oraz udzielali wyczerpujących informacji na temat realizacji i różnorodności proponowanych zajęć. Ponadto „Kopernik’ zaproponował utworzenie klasy językowo – integracyjnej. W klasie tej wspólnie z nauczycielem prowadzącym zajęcia prowadzi nauczyciel wspomagający – oligofrenopedagog, wspierający uczniów z dysfunkcjami. Warto zauważyć, że w takiej klasie może uczyć się maksymalnie 20 uczniów i zachowany jest w niej podział na grupy językowe oraz na zajęciach artystycznych, co znacznie podwyższa komfort nauki oraz poprawia wyniki uczniów. Zaproponowano także utworzenie klasy ogólnej.

Największą atrakcją dla przybyłej młodzieży był program artystyczny przygotowany przez uczniów gimnazjum, słodki poczęstunek oraz możliwość zwiedzania szkoły w towarzystwie starszych kolegów, którzy chętnie udzielali odpowiedzi na wszelkie kierowane do nich pytania.

Po raz kolejny okazało się, że organizacja takiego dnia to przysłowiowy „strzał w dziesiątkę”. Mamy nadzieję, że przedstawione propozycje przyciągną do najstarszej, z ogromnymi tradycjami, szkoły w Szydłowcu liczne rzesze szóstoklasistów. Do zobaczenia w Waszej Nowej Szkole we wrześniu!

inf. Publiczne Gminazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika

dzienotwarty4

dzienotwartykopernik1

dzienotwartykopernik2

dzienotwartykopernik3