Akademia została przygotowane przez nauczyciela języka niemieckiego p. Piotra Niewadzisza oraz uczniów szkoły podstawowej i klas językowych z gimnazjum. Wydarzenie to miało na celu uświadomienie uczniom, jak trudno w dzisiejszych czasach poradzić sobie bez znajomości języków obcych oraz zmotywowanie do ich nauki. W programie artystycznym odegrane zostały scenki i odśpiewane piosenki w różnych językach. Niewątpliwą atrakcją była piosenka wykonana w języku romskim przez uczennicę klasy 4 PSP. Podczas akademii nie zabrakło również konkursów językowych.

Europejski Dzień Języków obchodzony jest od 2001 roku w całej Europie. Celem tej inicjatywy jest ukazanie różnorodności językowo-kulturowej naszego kontynentu i wspieranie nauki języków obcych

.dzienjezykowobcych2