Przedstawienie podobało się widzom, czego dowodem były burzliwe oklaski. Wręczone zostały nagrody zwycięzcom konkursu na plakat ufundowane przez Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych oraz Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie .

Następną część spotkania poprowadził leśniczy pan Marek Grosicki, który przypomniał o zasadach zachowania się w lasach i odpowiedział na wiele uczniowskich pytań.

„Dzień Ziemi 2014”został przygotowany przez nauczycielkę przyrody – Barbarę Hackiewicz,