Warunkiem udziału w eliminacjach jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia – 1 dla jednego uczestnika, oraz protokołu z eliminacji środowiskowych. Zgłoszenia należy przesłać lub dostarczyć do dn. 18 marca br. do RCBM , ul. Kolejowa 9b, 26 – 500 Szydłowiec.

Zgłoszenia przesłane po terminie oraz bez załączonego protokołu z eliminacji środowiskowych nie zostaną przyjęte /zgłoszenia telefoniczne nie będą uwzględniane/. Szczegółowe informacje : Agnieszka Sobutka – Klepaczewska, tel 048 326 23 13 wew. 226 , w godz. 9.00 – 15.00. Regulaminy konkursów oraz karty zgłoszenia są do pobrania na stronie www.sckzamek.pl