Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zaprasza do udziału w eliminacjach powiatowych konkursów recytatorskich.

  • 69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (szkoły średnie, dorośli);
  • XLI Małego Konkursu Recytatorskiego (przedszkola i szkoły podstawowe);
  • 47. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” (szkoły podstawowe).

Eliminacje odbędą się dn. 21 marca 2024 o godz. 10:00 w Sali Kameralnej Zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów na ul. Sowińskiego 2.
Warunkiem udziału w eliminacjach jest przesłanie wypełnionych i podpisanych kart zgłoszenia oraz protokołów z eliminacji środowiskowych (przeprowadzonych przez szkołę, przedszkole lub placówkę kulturalno-oświatową) w nieprzekraczalnym terminie 14 marca 2023 roku do godz. 15:00. Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową na adres: sckulturyzamek@gmail.com lub osobiście w formie papierowej (biuro SCK-Zamek, ul. Kolejowa 9B, Szydłowiec – budynek biblioteki).

W eliminacjach powiatowych do Małego Konkursu Recytatorskiego oraz „Warszawskiej Syrenki” obowiązują limity zgłoszeń:

Mały Konkurs Recytatorski:

  • w kategorii wiekowej 5-6 lat (przedszkola, „zerówki”) – 1 osoba;
  • w kategorii wiekowej 7-9 lat (kl. I-III) 1 osoba, w kategorii wiekowej 10-12 lat (kl. IV-VI) 1 osoba oraz w kategorii wiekowej 13-15. (kl. VII-VIII) 1 osoba. Łącznie 3 osoby.

Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”:

  • klasy 1-3 – maksymalnie 2 osoby;
  • klasy 4-6 – maksymalnie 2 osoby;
  • klasy 7-8 – maksymalnie 2 osoby.
    UWAGA! Łączna liczba uczestników zgłoszonych przez placówkę do „Warszawskiej Syrenki” nie może przekroczyć 6 osób.

Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z regulaminami na stronie SCK-Zamek, a w przypadku pytań zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego:
k.majstrak@sckzamek.pl
tel. 48 326 23 13 wew. 4

Info: SCK-Zamek