Pod koniec września około 50 – emerytów z Szydłowca wzięło udział w wyjeździe do Kudowy – Zdrój, popularnego polskiego miasta uzdrowiskowego.

W wycieczce udział wzięły osoby zrzeszone w Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział Szydłowiec, a także osoby zaprzyjaźnione.

Szydłowieccy emeryci w sposób szczególny chcą podziękować Włodzimierzowi Górlickiemu staroście szydłowieckiemu za okazane wsparcie finansowe.

Kudowa – Zdrój to piękne miejsce, dlatego myślę że wszyscy wrócili do Szydłowca zadowoleni z pobytu. Bardzo dużo zobaczyliśmy i zwiedziliśmy. Byliśmy m.in w Polanicy, w Dusznikach, w Kłodzku. Podziwialiśmy „Skalne Miasto” w Czechach” – powiedziała nam Aleksandra Kałużyńska, skarbnik szydłowieckiego oddziału.

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Szydłowcu działa od przeszło 50 – lat. Obecnie funkcję prezesa oddziału szydłowieckiego pełni Jadwiga Domalewska. Skarbnikiem jest Aleksandra Kałużyńska.