Trzeci etap konkursu odbył się 19 stycznia 2017 roku w Warszawie. Ola uzyskała 41 z 60 możliwych do zdobycia punktów czyli 68%.

Test konkursowy składał się z zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, znajomość struktur leksykalno-gramatycznych oraz zagadnień historyczno-kulturowych dotyczących Wielkiej Brytanii i USA. Awansując do trzeciego etapu, niejednokrotnie Ola okazała się lepsza od uczniów uczęszczających do gimnazjów dwujęzycznych oraz pochodzących z rodzin wielokulturowych z wiodącym językiem angielskim.

Uczennicę do konkursu przygotowywała nauczycielka języka angielskiego Magdalena Figarska, a opiekę nad uczennicą w dniu konkursu sprawował wicedyrektor Robert Górlicki. Oli serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!