Młodzież pod kierunkiem trenerek z Fundacji Instytutu Edukacji Pozytywnej p. M. Nowickiej i A. Wzorek spotykała się co dwa tygodnie na 2-godzinnych warsztatach, w czasie których tworzyła własne firmy biznesowe. Warsztaty pokazywały jak połączyć naukę przedsiębiorczości z emocjami i dobrą zabawą, co skutkowało zwiększeniem zaangażowania i motywacji do nauki i dalszego działania.

Podczas zajęć uczniowie poznawali swoje słabe i mocne strony, uczyli się organizować czas i współpracować ze sobą. Znacząca część zajęć poświęcona była rozwijaniu w dzieciach ekspresyjności, kreatywności i innowacyjności. Uczniowie poznawali sposoby projektowania działań biznesowych i budowania budżetów. Przyjęta forma pracy – zakładanie własnych startupów – pozwoliła na stworzenie unikatowych, kreatywnych pomysłów na nowe produkty i usługi rynkowe. Trenerki pokazały uczniom, że bez możliwości ekspresji i bez umiejętności kreatywnych, bycie innowacyjnym jest ogromnie utrudnione. W rezultacie powstało 14 firm stworzonych przez trzecioklasistów.

Efekty swojej pracy uczniowie zaprezentowali 16 listopada 2016 r. na Gali Projektu. Ich prace zostały ocenione przez komisję konkursową oraz kolegów ze szkoły, którzy mogli oddać głos na swoich faworytów. Wszystkie projekty zyskały aprobatę komisji, zostały nagrodzone, a trzy z nich szczególnie wyróżnione.

Były to: E-FOOD – klubokawiarnia z dostępem do Internetu, w której organizowane są turnieje, zabawy i gry dla młodzieży; NIEMOSHI – autorzy i wydawcy japońskich komiksów typu manga oraz FUN HEL – animatorzy zabaw i atrakcji dla dzieci.

Uroczyste zakończenie z rozdaniem nagród odbyło się w auli szkolnej. W części oficjalnej wystąpili również goście specjalni: p. K. Kamińska z Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości i p. C. Iwuc – startupowiec, przedsiębiorca i założyciel firmy jemsushi.pl, który w bardzo ciekawy sposób opowiadał, jak można osiągnąć w życiu sukces. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy uczniowie gimnazjum.

startuppg2