Młodzieżowa Rada Miejska w Szydłowcu zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące funduszy europejskich, które odbędzie się 6 marca o godz. 12.00 w szydłowieckim zamku.

Tematyka spotkania dotyczyć będzie możliwości pozyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej, możliwości udziału w konkursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje oraz innych działań skierowanych do ludzi młodych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020, a także programów krajowych.

Będzie możliwość zadawania pytań oraz rozmowy indywidualnej z osobami zajmującymi się pozyskiwaniem funduszy europejskich.

Serdecznie zapraszamy