Szanowni Państwo w trosce o zdrowie nas wszystkich wprowadzamy kolejne środki ostrożności.

Informujemy, że od 18 marca 2020 roku do odwołania Urząd Miejski w Szydłowcu nie będzie prowadził bezpośredniej obsługi Mieszkańców. Obsługa interesantów odbywać się będzie telefonicznie, za pośrednictwem poczty lub poprzez platformę ePUAP. Istnieje możliwość złożenia pisma w formie papierowej poprzez umieszczenie wniosków, podań, deklaracji w urnie znajdującej się w wejściu do Ratusza (parter, wejście do Urzędu Stanu Cywilnego).

Prosimy o zostawianie wraz z korespondencją danych kontaktowych, aby pracownicy gminy mogli telefonicznie lub mailowo skontaktować się z wnioskodawcami, jeśli będzie taka potrzeba. Podobne środki ostrożności zostaną zastosowane w gminnych jednostkach budżetowych.

Załatwienie spraw niecierpiących zwłoki w Wydziale Spraw Obywatelskich, w tym Urzędzie Stanu Cywilnego będzie możliwe po uprzednim ustaleniu telefonicznym pod numerami 48 617 86 43 lub 48 617 86 44.

Informujemy również, że Kasa Urzędu Miejskiego w Szydłowcu jest NIECZYNNA do odwołania.

Wpłat można dokonywać bezpłatnie w Banku Spółdzielczym w Iłży Filia w Szydłowcu, pl. Rynek Wielki 8.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z Urzędem Miejskim w Szydłowcu w poniedziałek w godz. 8.00 – 16.00, wtorek – piątek w godz. 7.30 do 15.30.

Numery telefonów Urzędu Miejskiego w Szydłowcu

Kancelaria Urzędu Miejskiego 48 617-86-30

Wydział Organizacyjny 48 617-86-69

Wydział Finansowy 48 617-86-39

Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 48 617-86-49

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 48 617-86-40

Urząd Stanu Cywilnego 48 617-86-43

Wydział Spraw Obywatelskich 48 617-86-44

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 48 617-86-47

Ewidencja Działalności Gospodarczej 48 617-86-50

Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 48 617-86-54

Referat Zarządu Dróg 48 617-86-53

Referat Gospodarki Komunalnej 48 617-86-56

Wydział Informacji i Promocji 48 617-86-65

Biuro Rady Miejskiej 48 617-86-64

Lista spraw, formularze do pobrania dostępne są na stronie bip.szydlowiec.pl w zakładce „Co i jak załatwić”. (kliknij)

Dokumenty w formie papierowej można wrzucić do urny znajdującej się w wejściu do Ratusza – na parterze wejście do Urzędu Stanu Cywilnego lub złożyć poprzez platformę ePUAP z użyciem profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego lub poprzez platformę ePUAP z użyciem profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.

info: UM w Szydłowcu