28 listopada odbyła się uroczysta gala inaugurująca IV kadencję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szydłowcu, która odbyła się w kinie Górnik. Uroczystość poprzedziły wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej, które odbyły się 23 listopada w szkołach na terenie gminy. Uczniowie wybrali swoich przedstawicieli, którzy zasiądą w IV kadencji MRM.

Podczas uroczystości, Burmistrz Szydłowca Artur Ludew wręczył akty powołania nowo wybranym radnym i pogratulował chęci czynnego działania w życiu miasta i gminy. Podziękował także odchodzącej Młodzieżowej Radzie Miejskiej za działalność w samorządzie.

Kilka słów do zebranych skierowała również Wiktoria Nowocień, przewodnicząca MRM która niestety nie mogła być tego dnia osobiście na gali. Wiktoria przyznała, że lata w radzie był to jej najpiękniejszy okres i spowodował efekt motyla, który zaprowadził ją do miejsca, w którym zawsze chciała być.

Podczas gali, swoje prelekcje eksperckie wygłosili:

  • Katarzyna Cukierska – liderka, wizjonerka, trenerka rozwoju osobistego, dyrektor Szkoły z Pasją im. Elżbiety Sołtys w Ostrowcu Świętokrzyskim, prezes Stowarzyszenia Przestrzeń Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych
  • Jacek Gralczyk – trener, wykładowca akademicki, ekspert w dziedzinie szeroko pojętej animacji i pedagogiki społecznej.

Info: Urząd Miejski w Szydłowcu

Goście wygłosili prelekcje w bardzo interesujący sposób. Umiejętnie włączyli do słuchania młodzież, która biernie brała udział w gali jako widownia.

Zaznaczyli w swoim wystąpieniu, że ci młodzi ludzie chcąc brać czynny udział w życiu swojego miasta są mostem miedzy sferami młodzieży a tymi „dorosłymi”.

Nie zapomnieli również wspomnieć o takim pokoleniu jakim są seniorzy. To jest pokolenie, które też inaczej patrzy na świat (przez pryzmat swojego życia i potrzeb), niż ludzie obecnie zasiadające w radzie ustawodawczej.

Przypominamy że Młodzieżowa Rada Miejska jak i Miejska Rada Seniorów pełnią funkcję opiniotwórczą, dlatego (powtórzę to jeszcze raz) są mostami łączącymi pokolenia, aby miejska władza mogła sprawnie funkcjonować w każdym aspekcie lokalnej społeczności.

Wydarzeniu towarzyszył również koncert w wykonaniu Fundacji MUZYCZNI który umilił spotkanie, wprowadził klimat, a zebrani goście nadali rangę temu wydarzeniu.

Gratulacje dla Ilony Mamli opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szydłowcu za swój wysiłek i przede wszystkim chęci jakie wkłada w łączenie pokoleń. Nowy członkom MRM życzymy twórczej pracy i owocnych jej efektów.