Właściciele miasta oraz zaplecze surowcowe sprzyjało rozwojowi rzemiosła w Szydłowcu .

Wszystkich zainteresowanych historią regionalną, poszerzaniem wiedzy o naszej Małej Ojczyźnie, zapraszamy 21 listopada do Regionalnego Centrum Biblioteczno-Multimedialnego, które już tradycyjnie udzieliło własnych pomieszczeń na przeprowadzenie prelekcji.

Prelekcje wygłosi Pani Monika Sadura kierownik działu Zbiorów Historycznych i Sztuki Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych.