Gmina Jastrząb jest w trakcie realizacji inwestycji nad Zalewem w Jastrzębiu. W ich skład wchodzi budowa ciągu pieszo – rowerowego, skateparku oraz kaskady wodnej.

W przypadku budowy ciągu pieszo – rowerowego, przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i wykonanie ok. 1,633 km ścieżki wokół Zalewu. Teren inwestycji przebiega po śladzie gruntowych alejek spacerowych. W ramach zadania przewiduje się zagospodarowanie terenu wokół zalewu m.in.:

  • wytyczenie przebiegu i wykonanie nowego systemu oświetlenia parkowego wzdłuż projektowanej ścieżki pieszo – rowerowej po zewnętrznej stronie ścieżki,
  • montaż barierek ochronnych na dojściach do kładki dla pieszych,
  • wykonanie elementów małej architektury (ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery).

Oświetlenie oraz elementy małej architektury dotyczą nie tylko część projektowanej ścieżki, ale również istniejących ścieżek pieszo – rowerowych i chodników.

W trakcie realizacji jest budowa skateparku, gdzie została już wykonana płyta żelbetowa, na której ustawione zostaną przeszkody skateparkowe wykonane ze sklejki. Lista projektowanych elementów to m.in.: Quarter Pipe, Bank Ramp, Funbox z grindboxem 3/3+ Piramida 1, Poręcz prosta, Grindbox 2.

Zadania te zostały objęte dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 2. Kwota dofinansowania: 2 250 000,00 zł.

Na zaawansowanym etapie jest także budowa kaskady wodnej oraz schodów łączących Zalew ze ścieżką ekologiczną. Warto zaznaczyć, że materiał na tę inwestycję został pozyskany z funduszu sołeckiego, a całość wykonywana jest sposobem gospodarczym, własnymi siłami pracowników Urzędu Gminy Jastrząb.

Info i foto: UM w Jastrzębiu