Wniosek „Zdalna szkoła” w Gminie Orońsko przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał dofinansowanie w wysokości 59 998,00 tys. zł bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na zakup sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych.

Dzięki dotacji Samorząd Gminy Orońsko zakupił 22 nowe laptopy i 4 tablety, które trafiły do PSP w Orońsku, PSP w Guzowie, PSP w Ciepłej i PSP w Wałsnowie, a następnie do rodzin uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zajęć w trybie zdalnego nauczania.

Zakup sfinansowany jest ramach realizacji projektu „Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.