7 października ogłoszono wyniki 8. edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Warto przyjrzeć się liście inwestycji z terenu powiatu szydłowieckiego, które otrzymają wsparcie finansowe.

W ramach ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, samorządy lokalne oraz miasta na terenie całego kraju miały możliwość składania wniosków o wsparcie dla swoich inwestycji w okresie od 20 lipca do 16 sierpnia 2023 roku. Ogłoszenie wyników miało miejsce dokładnie 7 października. Warto zaznaczyć, że do powiatu szydłowieckiego trafi znaczna suma środków, wynosząca ponad 34 miliony złotych.

  • Chlewiska – Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika retencyjnego oraz niezbędną infrastrukturą w m. Huta – dofinansowanie 1.900.000 zł
  • Jastrząb – Budowa wodociągu oraz wymiana wodomierzy w gminie Jastrząb – 8.000.000 zł
  • Jastrząb – Rewitalizacja terenu miejskiego w Jastrzębiu – 2.000.000 zł
  • Mirów – Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego oraz montaż OZE w budynkach świetlic gminnych oraz Gminnej Biblioteki Publicznej z terenu Gminy Mirów – 845.500 zł
  • Mirów – Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Zbijów Duży, gmina Mirów. – 2.755.000 zł
  • Orońsko – Modernizacja sieci wodociągowej oraz hydroforni na terenie Gminy Orońsko wraz z budową zbiornika na wodę pitną, ujęcia wody oraz rozbudowę sieci wodociągowej. – 7.200.000 zł
  • Orońsko – Adaptacja i rozbudowa budynku przy ulicy Spółdzielczej 3 (dawny budynek SKR) na potrzeby przedszkola samorządowego i żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu – 1.700.000 zł
  • Szydłowiec – Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Szydłowiec. – 2.000.000 zł
  • Powiat szydłowiecki – Budowa i przebudowa dróg na terenie Powiatu Szydłowieckiego – 8.000.000 zł
  • Powiat szydłowiecki – Termomodernizacja części budynku wraz z wymianą źródła ciepła w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu – 2.000.000 zł

Foto: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie