GMINA SZYDŁOWIEC REALIZUJE PROJEKT GRANTOWY: „Ja w internecie”. Projekt współfinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Program „Ja w Internecie” służy zwiększeniu umiejętności internetowych mieszkańców, bezpieczeństwa w Internecie i ich pozycji na rynku pracy.

Program zarządzany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Operatorem programu jest Fundacja Legalna Kultura, która ogłasza konkursy grantowe i wspomaga pod kątem merytorycznym i rozliczeniowym realizację działań szkoleniowych na terenie gmin.

Projekt jest ogólnodostępny, skierowany do wszystkich mieszkańców Gminy Szydłowiec, którzy mają ukończony 25 rok życia i chcieliby zdobyć nowe umiejętności w poruszaniu się po sieci Internet.

Realizując projekt „Ja w Internecie” Gmina wprowadza część mieszkańców w świat Internetu, pokazuje jak funkcjonują social media, jak załatwiać codzienne sprawy w sieci i kontaktować się za pomocą Internetu. Dla bardziej zaawansowanych cenne są umiejętności tworzenia stron internetowych, wykorzystywania Internetu we własnym biznesie czy wiedza pozwalająca chronić dzieci przed niepożądanymi treściami. Celem programu jest również zwiększenie dostępu mieszkańców do kultury, edukacji i informacji z legalnych źródeł. Tematy szkoleń są dopasowane do potrzeb mieszkańców.

W ramach projektu organizowane są szkolenia na temat: „Rodzic w internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci” „Tworzę własną stronę internetową (blog),, „Kultura w sieci”.

W ramach grantu, na potrzeby przeprowadzenia szkoleń, Gmina Szydłowiec zakupiła komputery, które po zakończeniu programu zostaną przekazane do szkoły podstawowej.