25 lipca odbyło się uroczyste podpisanie umów dotacyjnych w starostwie powiatowym w Radomiu w obecności minister klimatu i środowiska, Anny Moskwy na kwotę 1,9 mln zł na usuwanie azbestu oraz działania związane z edukacją ekologiczną i ochroną przyrody.

Na dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest podpisano umowy z 47 gminami m.in. z powiatu szydłowieckiego, które podpisał Marek Ryszka, prezes zarządu WFOŚiGW w Warszawie.

W wydarzeniu uczestniczyli parlamentarzyści ziemi radomskiej, a wśród nich pochodząca z Szydłowca poseł, Agnieszka Górska.

Gminy z naszego powiatu, które otrzymały dofinansowanie:

  • gmina Chlewiska – 34 999,05 zł
  • gmina Szydłowiec – 34 997,05 zł
  • gmina Jastrząb – 35 000,00 zł
  • gmina Mirów – 28 352,88 zł

Wśród beneficjentów w przyznanych dotacjach na zadania z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej znalazła się gmina Mirów otrzymując 75 tys. zł na budowę ścieżki edukacyjnej w miejscowości Mirów Stary.

foto. WFOŚiGW w Warszawie