6 stycznia odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Jastrzębiu. Głównym porządkiem obrad było uroczyste zakończenie obchodów 600-lecia Jastrzębia ale również uczczenie ważnej daty – 01.01.2023 r. – dzień kiedy to Jastrząb po 153 latach znów stał się miastem.

Oficjalne otwarcie Urzędu Miejskiego w Jastrzębiu odbyło się 2 stycznia zaraz po pierwszym świątecznym dniu nowego roku 2023. Podczas otwarcia krótką przemowie wygłosił pierwszy (w tym stuleciu) burmistrz Miasta Jastrzębia, Andrzej Bracha. Potem nastąpiło przecięcie wstęgi, którego dokonali: Burmistrz, Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Bińkowski, Wiceprzewodniczący  Wojciech Warso, Sekretarz Agnieszka Dąbrowska, Skarbnik Monika Surdy, oraz Kierownik referatu Mariusz Tomczyk. Ten dzień z pewnością zapisze się trwale w historii Jastrzębia, który po 153 letniej przerwie  z powrotem stał się miastem.

Info i foto: Urząd Miasta w Jastrzębiu

Andrzej Bracha burmistrz miasta Jastrząb w powiecie szydłowieckim na swoim publicznym Facebooku na temat sesji Rady Miejskiej napisał – „To ważna i historyczna chwila, wielki sukces i święto, a jednocześnie wyzwanie. Dumni z historycznej przeszłości doceniamy dorobek naszych przodków i poprzedników, którzy tworzyli, dbali i rozsławiali Jastrząb.”

Burmistrz dodaje – „Jubileusz 600-lecia naszego Jastrzębia, to była chwila wzniosła, miła, ale również wzmocniła naszą świadomość o bogatej, wielokulturowej przeszłości i wyzwaniach przyszłości.”

Na sesji Rady Miejskiej w Jastrzębiu byli: wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz, minister Marek Suski, poseł Agnieszka Górska, starosta Włodzimierz Górlicki i jego zastępczyni Anita Gołosz, przewodnicząca Rady Miejskiej Jadwiga Kopycka (reprezentowała burmistrza Artura Ludwa). Byli wójtowie, z gminy Wierzbica Zdzisław Dulias, wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, oraz przedstawiciele gminy Mirów. Nie zabrakło reprezentantów placówek oświatowych, kulturalnych, powiatowych.

Info: