Spotkanie poprowadziła dyrektor SZCKiS Małgorzata Bernatek, która powitała przybyłych na tą uroczystą chwilę gości. Następnie głos zabrał Burmistrz Andrzej Jarzyński, który mówił min.:

„Spełniają się nasze marzenia, spełnia się nasza ciężka wytężona praca. Marzenia nie tylko nasze, ale marzenia wielu przed nami. Praca samorządu obecnej kadencji, jak również poprzedniej. Dziś spoczywa na Nas nie tylko odpowiedzialność za te podpisy na umowach, ale również odpowiedzialność za nasze miasto, za naszą gminę. Podpisanie umowy w czerwcu było krokiem milowym, jednak dziś jest jeszcze ważniejszy krok, bo takim właśnie jest podpisanie umowy z wykonawcą”

Burmistrz pozwolił sobie również na serdeczne podziękowania za wsparcie przy wpisywaniu odnowy szydłowieckich zabytków na listę projektów kluczowych: radnym poprzedniej i obecnej kadencji, zarządowi województwa, Markowi Figlowi – dyrektorowi Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków Województwa Mazowieckiego oraz Ewie Kopacz obecnie Marszałek Sejmu wówczas poseł.

Kilka słów wygłosił również Marek Figiel, który cieszył się ze spełnionych marzeń Szydłowca. Obiecał również swoją pomoc w dalszych etapach i pracach.

Następnie przedstawiona została, krótka prezentacja multimedialna najbliższych zmian, które czekają nas w Szydłowcu.

Już w listopadzie rozpocznie się budowa budynku Regionalnego Centrum Biblioteczno – Multimedialnego (obecnie harcówka przy ulicy Kolejowej). Będą nowe miejsca parkingowe, nowy budynek będzie wyposażony również w windę.

Kolejnym elementem projektu kluczowego, będzie renowacja Ratusza Miejskiego. Wyremontowane zostaną schody zewnętrzne, osuszone będą mury przyziemia, odnawiana będzie również elewacja. Bardzo ciekawa będzie według mnie adaptacja balkonu wieży ratuszowej z przeznaczeniem na galerię widokową.

Ostatni etap to renowacja budynku „Pod Dębem”, która będzie polegać na przebudowie i remoncie obecnego budynku, oraz na dobudowaniu nowego budynku z boku i w głębi działki.

Po prezentacji multimedialnej głos zabrał wiceburmistrz Krzysztof Ziółkowski, który przedstawił jak wyglądało wyłonienie najlepszych ofert. Komisja przetargowa wyboru najlepszych ofert dokonała 31 października.

Na budowę budynku Regionalnego Centrum Biblioteczno – Multimedialnego w przetargu uczestniczyło 15 firm, a najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Inwestycji Budownictwa PEKABUD z Łączan.

Na zadanie numer dwa czyli renowacja Ratusza Miejskiego wpłynęło 9 ofert, a najkorzystniejszą złożyła firma ROSA – Bud z Radomia.

No i na renowacją budynku „Pod Dębem” wpłynęło 11 ofert, a najkorzystniejszą przedstawiło Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL z Jędrzejowa.

Przedstawiciel każdego wykonawcy złożył uroczysty podpis na umowie, wspólnie z Burmistrzem Andrzejem Jarzyńskim oraz Skarbnik Iwoną Czarnotą.

Na koniec przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcie wszystkich zebranych podczas tego historycznego momentu w dziejach Szydłowca.

{phocagallery view=category|categoryid=32|limitstart=0|limitcount=17|imageordering=5}

Na koniec kilka osobistych spostrzeżeń. Ostatnio w rozmowach z wieloma osobami natknąłem się na stwierdzenia, że coś ucichło o tym projekcie kluczowym , pewnie go umoczyli, teraz boją się przyznać. Dziś Ci, którzy mieli takie obawy mogą chyba spać już spokojnie. Choć jak to się mówi, poczekajmy jeszcze do pierwszej wbitej łopaty.

Wielu mieszkańców Szydłowca natomiast ma wątpliwości, czy aby na pewno kolejność wykonywanych prac jest właściwa, bo przecież szydłowiecki zamek (według nich) i całe jego otoczenie potrzebuje szybszej pomocy niż np. Ratusz.

Inni znowu pytają, czy zamek w ogóle będzie ruszony w przyszłości, czy może po skończonym pierwszym etapie władze powiedzą, że więcej kasy nie będzie i co za tym idzie nowe remonty nie będą miały miejsca?

Obiecuje, że niedługo postaram się uzyskać odpowiedzi na te pytania.

Mimo wszystko wydaje mi się, że czasami szukamy dziury w całym. Szczerze mówiąc ja nie martwię się w jakiej kolejności ta renowacja będzie przeprowadzona. Martwię się natomiast o to, czy gdy już wszystko będzie skończone to czy ludzie zarządzający miastem będą potrafili dobrze zagospodarować te nowe i odnowione obiekty, czy faktycznie będzie ten projekt kluczowy z korzyścią dla Szydłowca, czy polepszy się dzięki temu turystyka, czy ludzie będą chcieli do nas przyjeżdżać? to jest ważne. Mam nadzieję, że o tym również pomyślano i , że odpowiedni ludzie zajmą się tym wszystkim.

Chciałbym jeszcze serdecznie podziękować Burmistrzowi Andrzejowi Jarzyńskiemu za osobiste zaproszenie mojej osoby na te uroczyste i ważne dla Szydłowca chwile.