Zajęcia przeprowadzono na terenie kompleksu sportowego Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu. Całe przedsięwzięcie zrealizowane zostało dzięki dotacji w wysokości 2000 złotych przyznanych w drodze konkursu przez Urząd Gminy w Szydłowcu.

Celem przedsięwzięcia było wyrobienie u uczestników nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego i dostrzegania wartości, jakie niesie ze sobą integracja grupy, podniesienie poziomu sprawności fizycznej, a co za tym idzie poprawa stanu zdrowia. Założenia organizatorów przeszły wszelkie oczekiwania, gdyż w zajęciach łącznie z rodzicami i opiekunami uczestniczyło 70 osób.

Oprócz zabaw i współzawodnictwa w duchu fair play, na wszystkich uczestników czekały napoje, słodycze oraz smaczne przekąski. II cykl zajęć pozalekcyjnych został zaplanowany na 12 września br., a jego charakter i przebieg niech zostanie dla wszystkich niespodzianką.

W imieniu kadry Fundacji chcielibyśmy złożyć serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników dzisiejszych zajęć. Szczególne podziękowania składamy na ręce Dyrekcji Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu, za wszelką pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. Ze sportowym pozdrowieniem OSU.

cyklzajecdojo1

Więcej zdjęć TUTAJ